Werkgroep Energieopslag Rottevalle

De Werkgroep Energieopslag Rottevalle is opgericht in voorjaar 2021.

Doel van de werkgroep is de deelnemers van deze groep en later de rest van Rottevalle te voorzien van een energiebuffer.

Het buffer moet in elk huishouden te plaatsen zijn zonder te veel ruimte op te eisen (< 5% van totale huis volume incl bijgebouwen.

De kruipruimte zou een ideale plek hiervoor zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In eerste instantie richt onze groep zich op warmte buffering in zout hydraat. (TNO/TUE)

Elektriciteit bufferen is meer voor max 1 dag , in vorm van accu’s en heeft daarom niet onze focus.

Opslag van elektriciteit via H2 of Methanol is beter i.c.m. een brandstofcel, maar is financieel niet haalbaar voor de meeste huishoudens.

 

Zolang dit project loopt zal deze pagina na elke fase geüpdatet worden.

Momenteel is de fase nog: feasibility

Werkgroep bestaat nu uit:

Ing. H.J.Heemstra

Ing.. F.Kamp

Ing. J Feenstra (FTENS solar and heating)

.